Wykonanie infrastruktury informatycznej do obsługi administracyjnej studentów w AWFiS Gdańsk

Źródło finansowaniaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu:300 748.94 zł
Program ZintegrowanyZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Działanie1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Okres realizacji2006
Opis projektuProjekt został zgłoszony na konkurs w ramach II rundy aplikacyjnej o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w roku 2005. Umowa dofinansowania projektu pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, a Wojewodą Pomorskim została podpisana w dniu 20 stycznia 2006 roku.

Przedmiotem projektu jest wykonanie infrastruktury informatycznej do obsługi administracyjnej studentów w AWFiS Gdańsk, czyli wykonanie nowoczesnej infrastruktury sieciowej wraz z wdrożeniem otwartego systemu obsługi studenta „FAST’ w pełni dostosowanym do specyfiki uczelni. W ramach realizacji projektu planuje się dostosowanie AWFiS do potrzeb obsługi studenta poprzez wykonanie nowoczesnej sieci komputerowej i zakup specjalistycznych urządzeń sieciowych oraz sprzętu komputerowego.

Realizacja projektu wykonania nowoczesnej infrastruktury informatycznej ma na celu umożliwienie sprawnej i efektywnej obsługi administracyjnej studentów AWFiS w Gdańsku, usprawnienie pracy administracji uczelni, pełniejszy i sprawniejszy obieg informacji, lepszą archiwizacje danych oraz umożliwienie studentom uczelni szerokiego dostępu do nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Cel ten zakłada wprowadzenie systemu obsługi studenta opartego na nowoczesnych technologiach i jest zgodny z głównym celem działania które dotyczy m. in. wyrównywania dysproporcji w zakresie wykorzystania internetu i innych technologii informacyjno-technologicznych.

Postęp prac przy wdrażaniu projektu:
• w dniu 7 marca 2006 roku została podpisana umowa dotycząca zakupu systemu obsługi studenta FAST;
• w dniu 2 czerwca 2006 roku została podpisana umowa na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Systemu Obsługi Studenta AWFiS Gdańsk;
• w dniu 27 lipca 2006 roku została podpisana umowa na wykonanie sieci komputerowej wraz z wydzieloną siecią energetyczną;
• w dniu 4 sierpnia 2006 roku została podpisana umowa na dostawę specjalistycznych urządzeń sieciowych.
Całość prac rzeczowych związanych z realizacją projektu została wykonana do końca września 2006 roku.