Rozbudowa bazy żeglarskiej AWFiS w Gdańsku jako Narodowego Centrum Żeglarstwa

Źródło finansowaniaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu:18 000 000,00 zł
Program ZintegrowanyZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Działanie1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna
Poddziałanie1.3.1 „Regionalna infrastruktura edukacyjna”
Okres realizacji22.06.2004 -31.01.2007
Strona WWW Narodowego Centrum Żeglarstwa:www.ncz.awf.gda.pl
Opis projektuZałożeniem projektu, którego beneficjentem jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, jest utworzenie Narodowego Centrum Żeglarstwa poprzez rozbudowę Żeglarskiego Ośrodka Morskiego AWFiS w Gdańsku. Ośrodek zlokalizowany jest u ujścia Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej co umożliwia organizację pływania zarówno na akwenie zamkniętym jak i otwartym. Połączenie dróg morskich i śródlądowych daje możliwość dotarcia do szlaków wodnych prowadzących m.in. na Zalew Wiślany, Mazury a także dalej do krajów Europy Zachodniej.
W zakresie inwestycyjnym i wyposażeniowym realizacja projektu została podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu zmodernizowana została przystań jachtowa (oddana do użytku w 2004 roku). Zostaną wymienione także urządzenia do slipowania jachtów, zakupiony sprzęt ratowniczy i zmodernizowane nabrzeże. W ramach drugiego etapu realizacji projektu na terenie bazy żeglarskiej powstanie wielofunkcyjny obiekt dydaktyczno-naukowy z hangarem do przechowywania sprzętu żeglarskiego i pomieszczeniami do prowadzenia szkoleń i organizacji zawodów żeglarskich oraz zaplecze noclegowo-gastronomiczne. Obiekt zostanie wyposażony w sprzęt socjalno-bytowy, szkoleniowy i żeglarski.
Narodowe Centrum Żeglarstwa ma stać się nowoczesnym centrum naukowo-badawczym sportu żeglarskiego oraz kształcenia kadr trenerskich i instruktorskich zarówno dla potrzeb wyczynu żeglarskiego, jak i turystyki i rekreacji żeglarskiej, w tym także popularyzacji żeglarstwa osób niepełnosprawnych. Powstanie ośrodka umożliwi organizacje wielu prestiżowych imprez sportowych, m.in. planowane na 2007 rok Akademickie Mistrzostwa Europy w klasach olimpijskich, co przyczyni się także do lepszej promocji regionu, także w ujęciu międzynarodowym.