Zakup specjalistycznej aparatury badawczej dla Laboratorium Wysiłku Fizycznego AWFiS

Nr umowyUDA-POKL.02.01.00-00-015/11-05
Źródło finansowaniaProjekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Wiedzy, działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo dydaktyczna.
Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki
DziałanieSpołeczeństwo Wiedzy, działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo dydaktyczna.
Okres realizacji01.01.2012 – 30.11.2015
Wartość projektu4 799 990,42 zł
Kwota dofinansowania z UE3 537 599,96 zł
Opis projektu Przedmiotem projektu jest wyposażenie w specjalistyczną aparaturę naukowo badawczą Laboratorium Wysiłku Fizycznego. Celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia poprzez zakup innowacyjnej aparatury pomiarowo badawczej, co poprawi, jakość, zakres i dostępność kompleksowych badań dla studentów AWFiS stwarzając im szansę optymalnego i indywidualnego treningu.
W toku realizacji projektu zakupiono nowoczesne wyposażenie Laboratorium wysiłku fizycznego AWFiS, w tym 1. Wiedeński System Testów WST
2. Elektromiograf
3. Zestaw do oceny treningu dynamicznego mięśni
4. Urządzenie do spektroskopowej analizy macy ciała
5. system pozycjonowania zawodnika
6, platformę do analizy tównowagi i chodu
7. Urządzenie do monitorowania obciążeń treningowych w zespołowych grach sportowych
8. Analizatory gazów wydechowych (przenośny i stacjonarny)
9. System rejestracji obrazu video w jednej płaszczyźnie lub przestrzennie wraz z zestawem do videoanalizy
10 Odbiornik GNSS o podwyższonej czułości
11 Urządzenie do badania sił odbicia człowieka w skokach pionowych i poziomych
12. Platforma do prezentacji nacisku stup na podłogę
13 Inercyhny system do analizy ruchu 3D
14. Kamera fotograficzna do rejestracji danych osób w laboratorium i w terenie
15 Ręczny dynamometr elektroniczny
16. profesjonalny zestaw goniometrów metalowych
17. Inklinometr cyfrowy
18. Skoliometr
19. System do analizy ruchomości kręgosłupa
20. Bieżnia rehabilitacyjna do analizy chodu
21. Tester unerwienia dłoni
22. Defibrylator
23. Superkrokomierz z sensorem 3D/B
24. Kardiopulset
25. System rehabilitacji kardiologicznej
26 Bieżnia ruchoma
27. Ergometr
28. Spirometr
Ponadto w roku 2014-2015 Laboratorium zostało doposażone w następujący sprzęt: 1. System do trójwymiarowej analizy ruchu przy zastosowaniu kamer IR, w zestawie z platformami dynamometrycznymi wraz z bezprzewodowym EMG, kamerą do video analizy oraz ścieżką maskującą.
2. Wyposażenie pracowni biologii molekularnej w Laboratorium Wysiłku Fizycznego wraz z meblami.
3. Stół rehabilitacyjny
4. Zestaw 15 monitorów serca z sensorem GPS i sensorem biegowym
5. Automatyczny ciśnieniomierz naramienny – 3 szt.
6. Siłomierz z zewnętrznym czujnikiem - 2 szt.
7. Chronometr.
8. Urządzenie rejestrujące dane z czujników do urządzenia będącego w posiadaniu przez Zamawiającego, tj. Inercyjnego systemu do analizy ruchu w 3D producenta NORAXON, typ urządzenia Myomotion wraz z 20 opaskami do czujników Myomotion Noraxon.
9. Kamera ze stabilizatorem.
10. Kozetki 2 szt.
11. Parawany lekarskie - 3 szt.
12. System kompleksowego pomiaru parametrów czasu reakcji i
koordynacji sensoryczno- motorycznej’ w jednej obudowie z możliwością
przewożenia (KCR/KSM/MOBILE).
13. OKULOMETR (Eye Tracker System).
14. System i akcesoria do profesjonalnej diagnostyki mózgu, z możliwościami gromadzenia i przetwarzania EEG, obliczania QEEG, analizy składowych niezależnych, wykonywania badań ERP; wraz z kompletnym oprogramowaniem, normatywną bazą danych obejmującą badanych w wieku od 7 do 89 lat, kompletem czepków, fotostymulatorem diodowym oraz zestawem elektrod do EKG, EOG, EMG i czujnikiem oddychania (dla dzieci i dorosłych) – 2 sztuki (z czego 1 szt. na mobilnym wózku medycznym oraz 1 szt. przenośna).
15. System i akcesoria do Bioofeedbecku (BFB) i Neurofeedbecku (NFB)
– 1 sztuka.
16. System do diagnozy, monitoringu i treningu psychomotorycznego
– 2 sztuki.
17. Meble dla Laboratorium Psychologii Sportu i Zdrowia.