NCŻ II

Nr umowyUDA-RPPM.06.01.00-018/08-00
Źródło finansowania Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Program Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
DziałaniePriorytet 6 " Turystyka i dziedzictwo kulturowe" , Działanie 6.1. "Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny"
Okres realizacji01.08.2013 - 30.06.2015
Wartość projektu6 255 123.51 zł
Opis ProjektuCelem projektu jest realizacja elementów strategii AWFiS w zakresie turystyki. polegająca na wzroście wykorzystania potencjału turystycznego regionu poprzez rozwój uczelnianej ogólnodostępnej żeglarskiej infrastruktury turystycznej. Przedmiotem projektu jest budowa jednego stałego pomostu oraz trzech pomostów pływających służących do cumowania jachtów. Rzeczowa realizacja inwestycji przewidziana jest na okres VIII 2013 r. - XI.2014.