Zdolni z Pomorza

Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Realizacja:Samorząd Województwa Pomorskiego
w partnerstwie z
Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu
im. J. Śniadeckiego w Gdańsku
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Cel projektu:Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 037 000,00
Zajęcia naukowe o tematyce:- Człowiek a Fizyka – Człowiek – maszyna (nie)doskonała
- Zajęcia warsztatowe nt. „Trening Mentalny”
- Czynników warunkujących przeżycie i rozwój człowieka
- Zajęcia rekreacyjne na wodzie