Akademickie Centrum Karier

Akademickie Centrum Karier
Struktura Organizacyjna
Dyrektor Projektu: Maciej Topolewski
Kontakt ACK Tel: (058) 554 – 71 – 02
Strona WWW
http://www.ack.awfis.net/
Opis Projektu
Projekt Akademickiego Centrum Karier na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, który z powodu pożaru dokumentów przestał działać. W tym celu ACK zostało przejęte jako komórka współdziałająca przez Macieja Topolewskiego Kierownika Biura Zarządzania Projektami Unijnymi
1 września 2008.
Celem tego projektu było przywrócenie funkcjonowania ACK na AWFiS w tym celu zostały podpisane umowy o wolontariat z 3, studentami z AWFiS Gdańsk: Kaliną Jasnowską , Piotrem Morzuchem i Janem Bielawskim. Wolontariusze zajęli się wskrzeszaniem działalności ACK.
W styczniu 2009 została podpisana umowa na stworzenie nowej strony WWW Akademickiego Centrum Karier [ www.ack.awfis.net ]. Strona wystartowała z dniem 9 lutego i jest dostępna na stronie AWFIS. Na Stronie tej wolontariusze umieszczają aktualizują ogłoszenia o pracy, stażach praktykach, oraz informacje o szkoleniach które będą organizowane a także Informacje związane z działalnością ACK. W styczniu została tak że uruchomiona gablotka która znajduje się na korytarzu koło stołówki. W gablotce tej umieszczane są ogłoszenia o prace, oraz plakaty informacyjne pracodawców którzy poszukują pracowników, lub informacje o kursach lub szkoleniach.
Akademickie Centrum Karier jest wpisane do rejestru jako Agencja Pośrednictwa Pracy i zajmuje się wyszukiwaniem ofert pracy,staży oraz praktyk dla studentów oraz organizowaniem szkoleń i warsztatów. W 6 lipca 2009 BZP AWFiS Gdańsk wygrało projekt o nazwie“ACK – Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku” który bezpośrednio łączy się z działaniem biurai jego rozwojem dlatego oba te projekty będą połączone.