Silna i Odporna Kadra Olimpijska

Źródło finansowaniawspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa
Wartość projektu:4 999 514,00 zł
ProgramProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Okres realizacjiOd 1.08.2009 do 30.09.2012
Struktura OrganizacyjnaDyrektor Projektu: Maciej Topolewski
Koordynator i Opiekun Merytoryczny projektu:
dr Marek Graczyk
Administrator projektu: Maria Agnieszka Niewiadomska
Opis ProjektuSzkoleniem z zakresu kondycji (tj. siły i odporności) psychicznej oraz uzyskania Integralnej Postawy Optymalnej Gotowości Startowej (IPOGS) zostaną objęci wszyscy zawodnicy kadry olimpijskiej ”Londyn 2012”
33 trenerów grupy 1 BO i kierowników wyszkolenia zrealizuje szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów zdrowotności zawodnika w procesie osiągania IPOGS
26 lekarzy i fizjoterapeutów gr. 1 BO zostanie przeszkolonych z zakresu psychologicznych aspektów zdrowotności zawodnika w procesie osiągania IPOGS
Szkoleniem w zakresie nowych metod nauczania
w obszarze osiągania IPOGS zostanie objęta kadra dydaktyczna AWFiS.