Dobry skok na staż

Program:Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, instytucja zarządzająca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Realizacja:Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Cel projektu:Celem projektu jest Podniesienie o 25% praktycznych kompetencji zawodowych i kompetencji miękkich.434 studentów w tym 214 kobiet) (40% studentów poszczególnych roczników) studiów kierunków praktycznych realizowanych na AWFiS poprzez udział w stażach zawodowych trwających minimum 6 tygodni i 120h realizowanych w jednostkach prowadzących działalność odpowiadającą efektom kształcenia na kierunku oraz potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie styczeń 2018 grudzień 2019
Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez przeprowadzenie staży zawodowych w zakładach pracy prowadzących działalność powiązaną z efektami kształcenia właściwymi kierunkach, których studenci biorą udział w projekcie takich jak kluby sportowe, ośrodki spa, biura turystyczne, kluby fitness, hotele, organizacje turystyczne i ośrodki zdrowia
Finansowanie:Całkowita wartość projektu 1 340 018,40 zł
Wkład własny 45 000,00 zł