Akademia Wspierania Fachowców

Nr umowy UDA-POKL.09.02.00-22-066/12-00
Poziom dofinansowania85%
Wkład własny15%
Okres realizacji01.08.2013-31.07.2015
Wartość projektu943 015,76
Opis projektu Cel główny projektu: Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Gdańsku poprzez wdrożenie Programu Rozwoju Szkoły w zakresie dostosowania programów nauczania pod kątem Rynku Pracy oraz staże zawodowe a także podniesienie kompetencji kluczowych w okresie sierpień 2013 lipiec 2015

Zadania:

- zajęcia dydaktyczne Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej

- zajęcia w Szkole Przysposabiającej do Pracy

- Współpraca z Pracodawcami

- Zajęcia Sportowe