Profesorowie wizytujący w projekcie „Oliwska Kuźnia Olimpijczyków”

OKOkolor

W okresie maj–lipiec 2014 projekt „Oliwska Kuźnia Olimpijczyków” po raz kolejny gościł uznanych wykładowców z całego świata. W maju w AWFiS wizytę odbywał dr Michał Hadała – profesor wizytujący w projekcie „OKO”. Michał Hadała jest doktorem w dziedzinie
Fizjoterapii i Nauk Stosowanych w Sporcie oraz wykładowcą „Universidad Catolica de Valencia” w Hiszpanii.

Dr Hadała jest konsultantem i terapeutą klinicznym, specjalistą oceny i terapii ruchem, a także autorem publikacji naukowych w znanych czasopismach w Stanach Zjednoczonych
(„Medicine & Science in Sport & Exercise”) i Wielkiej Brytanii („British Journal of Sport Science”). W czasie swojego miesięcznego pobytu na naszej Uczelni prowadził zajęcia z Kinezyterapii w odnowie biologicznej dla studentów projektu „OKO”. Ponadto społeczność
akademicka miała możliwość uczestniczenia w wykładzie otwartym pt. „Kinezyterapia od teorii do praktyki; analiza i ocena funkcji pacjenta według ustandaryzowanych norm” oraz na indywidualnych konsultacjach, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Opiekunką merytoryczną wizyty dr Michała Hadały była dr Małgorzata Kawa.

Niedługo później, bo już w czerwcu 2014 r., projekt „OKO” gościł wykładowcę z USA – Hansa van der Marsa, Ph.D. – kolejnego profesora wizytującego w projekcie. Hans van der Mars pracuje jako “Professor in Physical Education” i “Program Coordinator of Physical
Education” w Mary Lou Fulton Teachers College, Arizona State University. Jest autorem ponad 70 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, w tym współautorem dwóch światowych bestsellerów: „Introduction to Physical Education, Fitness and Sport” i „Complete Guide to Sport Education”. Jego prace badawcze dotyczą zagadnień związanych z oceną poziomu aktywności fizycznej uczniów
w szkole i poza nią, a także roli polityki w zakresie wspierania szkolnego wychowania fizycznego. Profesor van der Mars prowadził konsultacje oraz teoretyczne, jak i praktyczne zajęcia dla studentów z zakresu wychowania fizycznego w edukacji szkolnej. Podzielił się również swoją wiedzą i doświadczeniem z kadrą dydaktyczną naszej Uczelni w celu usprawnienia oraz unowocześnienia programów kształcenia na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich z wychowania fizycznego. Opiekunami merytorycznymi wizyty prof. van der Marsa byli: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Frołowicz
i mgr Małgorzata Pogorzelska.

W czerwcu gościliśmy także wykładowcę z Nowej Zelandii. W ramach projektu „OKO”
warsztaty i konsultacje z zakresu obejmującego seminaria trenerskie i menedżerskie pt. „Fizjologia i biomechanika sportu” poprowadził William Hopkins, Ph.D. – wybitny specjalista z zakresu projektowania badań i analiz „in sport, exercise, performance and sport medicine science”. Profesor Hopkins jest pracownikiem Victoria University w Melbourne, autorem ponad 300 artykułów naukowych. Wiedza i umiejętność Profesora
Hopkinsa z zakresu badań i analiz są wysoko cenione przez wiele instytucji wychowujących zawodowych sportowców na całym świecie. Profesor Hopkins współpracuje jako konsultant m.in. z: Australian Institute of Sport, the Norwegian Sport University, The English Institute of Sport oraz Aspire Academy in Qatar. Opiekunką merytoryczną wizyty profesora była dr Patrycja Lipińska. Wizyty światowej klasy specjalistów z dziedzin nauki stosowanych w sporcie, którzy odwiedzili AWFiS w ramach projektu „Oliwska Kuźnia Olimpijczyków” z pewnością wpłynął na rozwój Uczelni. Skorzystali na nich zarówno studenci, jak i kadra naukowo-dydaktyczna, która miała okazję poznać nowe atrakcyjne metody prowadzenia zajęć oraz uzyskać informacje nt. badań naukowych prowadzonych w dziedzinach reprezentowanych przez wykładowców. Mamy nadzieję, że nawiązanie nowych kontaktów z zagranicznymi uczelniami będzie miało w przyszłości przełożenie na wzrost renomy AWFiS zarówno w kraju, jak i za granicą.

Opracowanie
Projekt „OKO”

logo

Updated: 24 lipca 2014 — 11:11